Cel prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Celem przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej jest sprawdzenie, czy kandydat pasuje na dane stanowisko oraz czy posiada umiejętności i doświadczenie do wykonywania pracy. Pracodawca przeprowadza rozmowę, aby ocenić umiejętności i profesjonalizm potencjalnych pracowników. Robi to pytając ich o doświadczenie, co robili w poprzednich miejscach pracy i jakie mają kwalifikacje do wykonywania pracy. Wywiad ten jest zwykle przeprowadzany przez telefon lub osobiście. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ankieter będzie zadawał pytania rekrutacyjne dotyczące doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i umiejętności kandydata.

 

 

Rodzaje rozmowy rekrutacyjnej

 

Istnieje wiele różnych typów rozmowy rekrutacyjnej, w zależności od pracodawcy i obsadzanego stanowiska. Jeden z typów wywiadu znany jest jako wywiad all-in-one, gdzie pracodawca przeprowadza wywiad telefoniczny, po którym następuje wywiad na miejscu. Wywiad all-in-one jest metodą prowadzenia wywiadu. Wywiad all-in-one jest najbardziej powszechne w epoce cyfrowej, gdzie kandydaci często mają mniej czasu na przygotowanie się do wywiadu.

 

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

 

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej jest poszukanie informacji na temat firmy i stanowiska. Możesz skorzystać z zasobów internetowych, tablic ogłoszeń o pracę i mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o firmie lub stanowisku. Możesz również dotrzeć do osób, które znasz, a które pracują w danej firmie, aby zapytać je o kulturę i ich doświadczenia tam. Możesz również dotrzeć do forów internetowych i blogów, które są związane z dziedziną, w której jesteś zainteresowany pracą.

 

Podsumowując

 

Staraj się być jak najbardziej autentyczny. Nie podawaj fałszywych informacji tylko po to, aby zaimponować rekruterom. Jeśli przedstawisz nieprawdziwe informacje, może to pójść na twoją niekorzyść, gdy ankieter będzie zadawał pytania na podstawie tych informacji.

 

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, bądź szczery. Podczas wywiadów zadawane są wszelkiego rodzaju pytania, co oznacza, że ​​możesz nie znać odpowiedzi na niektóre pytania. Zamiast udzielić błędnej odpowiedzi, możesz przyznać, że brakuje Ci wiedzy na to pytanie.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
To powinno ci się też spodobać