Średniowieczna sztuka rzeźbiarska

Artyści działający w epoce średniowiecza starali się przedstawiać ludzi pokurczonych oraz cierpiących, ponieważ taki model był lansowany przez wszystkie władze kościelne. Nie wystarczało przecież koncentrować się na różnych zjawiskach typowo zmysłowych takich jak przyjemności cielesne, ponieważ stanowiło to obrazę majestatu Boga. Gdy w końcu do władzy doszli wszyscy duchowni to artyści mieli bardzo ograniczone pole manewru.

Jedyne praktycznie zlecenia dla malarzy albo rzeźbiarzy to było przygotowywanie produktów takich jak rzeźby albo malowidła w kościołach czy też może w przydrożnych kaplicach. Naturalnie z biegiem lat odrobinę odchodzono od tego modelu postępowania i w końcu też nastąpiło o zakończenie średniowiecza poprzez nadejście renesansu. Odrodzenie przyniosło na pewno bardzo duże rozprężenie, choć nie można było od razu mówić o pełnej swobodzie artystycznej. W końcu jednak przemiany musiały nastąpić, a szczególnie stało się to bardzo intensywne w okresie oświecenia czy też może nowoczesności.