Zalety zastosowania faktoringu w firmie

Współczesny handel b2b opiera się w dużej mierze na długich terminach płatności. O ile dla klientów rozwiązanie takie ma sporo korzyści, bo mają oni więcej czasu na spłatę swoich zobowiązań, to już dla sprzedawców niekoniecznie. W części branż będzie tu mowa nawet o kilku miesiącach, przez które trzeba czekać na przyjście przelewu. Jeżeli do tego dojdą opóźnienia, co niestety też ma miejsce, to takim sposobem można pogorszy w znacznym stopniu, a w pewnych przypadkach nawet utracić płynność finansową.

Faktoring ratuje płynność finansową

Szczęśliwie rozwiązaniem problemu jest faktoring, który od paru lat zaczął się cieszyć dużym zainteresowaniem. Podstawa zasada działania faktoringu jest bardzo prosta. Do całej transakcji dochodzi trzeci uczestnik pod postacią finansowej instytucji lub banku, który po wystawieniu faktury opłaca ją w krótkim terminie. Zaś należność za tę fakturę odbiorca będzie musiał zapłacić już nie na konto wystawiającego, ale właśnie faktorowi.

Rozwiązanie tego typu przynosi właścicielowi formy liczne korzyści. Przede wszystkim będzie on miał pieniądze dość szybko, czasami nawet w tym samym dniu, co wystawiona faktura. W zależności od przyjętego sposobu rozliczania zostanie wypłacona od razu pełna kwota, albo jakaś jej część, a kolejna po zapłaceniu przez klienta należności. W wielu przypadkach takie rozwiązanie pozwoli utrzymywać finansową płynność, zrobić zakup koniecznych materiałów i towarów, albo przelać wynagrodzenia dla pracowników.

Alternatywa dla kredytu obrotowego

Dzięki temu można uniknąć zatorów płatniczych, które spotyka się tak często we współczesnym biznesie i mimo wszystko biznes ten poważnie hamują. Kolejną zaletą faktoringu jest mała liczba spraw formalnych jakie trzeba spełnić. W przeciwieństwie do kredytów bankowych nie potrzeba tu posiadać zdolności kredytowej lub przedstawiać jakiejś dużej ilości informacji o stanie swojej firmy. Rzecz jasna zawsze jakaś mniejsza lub większa weryfikacja będzie miała miejsce, jednak nie tak szczegółowa jak w przypadku innych usług finansowych.

Z reguły umowę faktoringową będzie się podpisywać bezterminowo, z jakimś ustalonym terminem wypowiedzenia. Przez to nie trzeba pamiętać o tym, żeby ją co roku odnawiać. Z kolejnych spraw formalnych koniecznych do spełnienia jest powiadomienie swoich odbiorców o zmianach w rozliczeniach. Ma to o tyle znaczenie, że muszą oni wiedzieć, że od pewnego momentu wszystkie przelewy realizowane być mają na rachunek faktora, a nie wystawiającego faktury. Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczeń, to tutaj najważniejsze są właśnie wystawiane faktury.

Duży wybór ofert faktoringowych

Jeśli któryś z klientów zacznie się ociągać z płaceniem, to takie dokumenty stanowią podstawę to tego, aby rozpocząć windykację. Oczywiście jak każdy produkt finansowy faktoring ma również kilka wad. Najważniejszą jest potrzeba zapłacenia jakiejś prowizji od faktur. Obecnie jednak konkurencja na finansowych rynkach jest bardzo duża, dlatego banki zabiegają o klientów różnymi sposobami, też oferując interesujące oferty na usługi faktoringu. Należy również pamiętać, że sam faktoring występuje obecnie w kilku wersjach, i można sobie dopasować te usługi do własnych wymagań.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
To powinno ci się też spodobać