Sztuka szukająca obiektu

Poszukiwanie nowych środków wyrazu zaprowadzić mogło wszystkich artystów w zakresie malarstwa do jednego punktu – do fotografii. Jak wiadomo poprzez wieli malarze starali się oddać jak najbardziej profesjonalnie i rzeczowo rzeczywistość i starano się znaleźć jakiś punkt odniesienia oraz techniki malarskie rewolucyjne. W momencie jednak takim gdy już okazało się, że jest takie urządzenie jak camera obscura czyli potem aparat fotograficzny to wtedy zaczęto znowu szukać innych wrażeń.

Wiadomo przecież, że sztuka musi polegać na coraz to nowych polach eksploracji i tak powinni działać wszyscy artyści. Jeśli ktoś obstaje przy zastanych już wynalazkach w zakresie metody albo stosuje tematy wtórne to przestaje być artystą i twórcą a staje się raczej rzemieślnikiem. Jak się zresztą pojawiła fotografia to momentalnie pojawiać się zaczęły takie nurty jak impresjonizm czy też abstrakcjonizm. Podstawy estetyczne a więc filozoficzne musiały być określone na nowo. Tak właśnie zawsze szuka swojego celu każda sztuka.