Sztuka przez duże S

Dziedziny sztuki mogą przenikać naszą codzienną egzystencję i to bardzo mocno. Wszystko zależy od tego jak bardzo mocno jesteśmy związani z rozmaitymi zagadnieniami humanistycznymi. Osoby uzdolnione muzycznie czy też językowo mają tutaj zawsze bardziej komfortową sytuację ponieważ siłą rzeczy przedmiot ich nauki będzie związany ze sztuką. Jeśli jednak chodzi o umysły ścisłe to mają one przed sobą bardziej skomplikowane zadanie. Muszą sobie w końcu takie osoby uświadomić, że zrozumienie ogólnego spojrzenia na rzeczywistość jest konieczne jeśli zamierzamy lepiej działać jako matematycy albo fizycy. Wówczas przecież poprzez takie uogólnianie wychodzimy z roli fachowców od ścisłego myślenia i w ten sposób lepiej też rozumiemy rzeczywistość i innych ludzi. Podczas badań naukowych jest to sprawa zasadnicza gdy szuka się nowych pól eksploracji. Z kolej w zwykłym życiu potocznym sztuka daje nam po prostu możliwość odczuwanie takiej zwykłej radości niczym nie zakłóconej i opartej tylko i wyłącznie o nasze zmysły.