Najważniejsza ze sztuk

Wielu krytyków zajmujących się tematami artystycznymi oraz estetycznymi coraz częściej uważa, że najważniejszą ze sztuk jest film. Oczywiście często zamiennie używa się tutaj słów film oraz kino czy też może kinematografia. Tak czy inaczej to właśnie dziedzina sztuki, która wyrosła z malarstwa oraz fotografii, a łączy w sobie jeszcze dodatkowo literaturę, a także muzykę będzie rzeczywiście takim wielkim konglomeratem różnych prądów artystycznych oraz spojrzeniem różnych artystów. Reżyser ma w końcu przed sobą bardzo duże zadanie, które będzie polegać na połączeniu różnych sfer życia oraz zmysłowego odbierania rzeczywistości. Muzyka, literatura, fotografia oraz jeszcze dodatkowo kontekst polityczny, a także historyczny będą tutaj spajać się w jedną mniej lub bardziej skomplikowaną historię opowiadaną przez wielu bohaterów. Dlatego właśnie uważa się tę dziedzinę za najważniejszą ze sztuk ponieważ wymaga ona umysłu wybitnego, który potrafi pokierować czasami zespołem nawet kilkudziesięciu pracowników oraz aktorów.