Jaką sztukę kupować?

Na rynku dzieł sztuki do najczęściej kupowanych a co za tym idzie najbardziej popularnych można zaliczyć przede wszystkim te dzieła sztuki, które dotyczą rynku obrazów. Wynika to między innymi z faktu, że obrazy są łatwe w transporcie i przy odpowiednim zabezpieczeniu można bez większych problemów przewozić je na większe odległości.

Znacznie trudniej jest przewozić takie dzieła sztuki jak rzeźby, które w przypadku większych rozmiarów rzeźb wymagają również większych nakładów finansowych na ich transportowanie. Nagrania lektorskie. Z tego między innymi powodu obrazu są znacznie wygodniejszym rozwiązaniem przy sprzedawaniu ich za pośrednictwem Internetu. Obecnie działa w tym względzie coraz większa liczna profesjonalnych zarówno stron internetowych prowadzonych przez galerie, ale również domów aukcyjnych, które pozwalają zarówno na uczestniczenie w aukcjach dzieł sztuki w sposób zdalny, jak też na realizowanie zakupów dzieł sztuki w galeriach poza granicami kraju, co oczywiście znacznie ułatwia realizowanie takich zakupów.