Dziedziny sztuki w szkole

Edukacja na pewno wymaga bardzo dużej rewolucji jeśli chodzi o podejście do nauczania z dziedzin sztuki. Do tej pory jak wiadomo mieliśmy tylko i wyłącznie zajęcia dotyczące plastyki. Najczęściej takie zadania dydaktyczne kończą się tylko i wyłącznie na tym, że dzieci siedzą w ławkach i malują. Ewentualnie czasami jeszcze nauczyciel stara się zrobić coś oryginalnego i na przykład wychodzi z uczniami w teren.

Wówczas wszyscy mogą przy pomocy swojej własnej sztalugi np. na łące czy też w miejscu publicznym starać się odwzorować rzeczywistość. Z pewnością jednak powinno się też wprowadzić elementy wiedzy o fotografii albo kinematografii. Dodatkowo wielu dydaktyków oraz specjalistów od nauczania uważa, że kuratoria powinny bardzo poważnie rozważyć wprowadzenie na dużą skalę zajęć z filozofii. W końcu jedną z dziedzin filozoficznych jest estetyka, która zajmuje się tylko i wyłącznie rozmaitymi gałęziami sztuki oraz analizą artystycznych dzieł. Wówczas dopiero edukacja w zakresie artystycznych kierunków w historii ludzkości będzie na najwyższym poziomie.