Dokąd zmierza sztuka?

Wydaje się, że wszelkie ograniczenia artystyczne współcześnie już nie istnieją. Gdy spojrzy się na historię sztuki to widać wyraźnie, że wszelkie tabu obyczajowe były łamane regularnie poprzez wszystkie stulecia począwszy już od starożytności. Widoczny jest tutaj też bardzo wyraźny punkt graniczny, jaki nastąpił w średniowieczu jeśli chodzi o warunki artystyczne. O ile przecież w starożytności i w antycznej Grecji czy też w Rzymie albo Babilonii nie było praktycznie żadnych ograniczeń obyczajowych to wraz z nadejściem chrześcijaństwa pojawiły się całkiem nowe kanony w zakresie malarstwa czy te rzeźby. Wszystko momentalnie zaczęło być podporządkowane w religijności oraz szeroko rozumianej seksualności. To co nie służyło chwale Boga nie było praktycznie akceptowane przez instytucje kościelne. Z czasem oczywiście na nowo zostało zrealizowane wyzwalanie się twórczości ludzkiej, ale trzeba było poczekać tutaj kilka stuleci. Teraz właśnie mamy w naszej współczesności epokę postmodernizmu, kiedy ponownie można ponownie tworzyć praktycznie wszystko.