Antyk i sztuka późniejsza

Sztuka antyczna rozwijała się wielu równoległych kierunkach. Wystarczy wymienić tutaj architekturę, malarstwo wazowe czy też może rzeźbę. Poza tym musimy także pamiętać o takich sferach twórczości jak teatr oraz literatura. Poza tym część badaczy uważa za sztukę na przykład dzieła Platona jakie były pisane językiem typowo literackim i z tego powodu nawet czysto filozoficzne pisma uważane będą nierzadko za artystyczne. Wielu było rozmaitych starożytnych artystów jacy zapewne jeszcze wiele lat mogliby rozsławiać sztukę grecką gdyby nie załamanie się imperium greckiego a potem cesarstwa rzymskiego. Rosnące wpływy chrześcijaństwa wyparły jak wiemy antyczną sztukę jaka została jednak wyparta przez sakralną. Nie znaczy to oczywiście, że na tym polu nie działali także artyści. Co prawda tematyka została niezwykle ograniczona i raczej zdominowana przez religijną ze stratą dla świeckiej i obyczajowej. Niemniej nawet wszystkie freski znajdujące się w Watykanie mają swoje źródła typowo mitologiczne – z antycznej Grecji.